Entrepriseretten er rygraden i Molt Wengel. Vores specialister beskæftiger sig udelukkende med bygningsrenovering og nybyggerier.

Det kræver overblik

Vi tænker i løsninger frem for juridiske hårdknuder. Det er grunden til, at vi i dag er det mest specialiserede advokatkontor i Danmark inden for byggeri og entrepriseret. Det er vores opgave at identificere og navigere mellem praksis og paragraffer på vegne af vores kunder, som arbejder professionelt med byggeri.

Som specialister i entrepriseret interesserer vi os indgående for byggeri, og vores arbejde tager naturligt udgangspunkt lige der, hvor mødet mellem paragraffer og passion for byggeri omsmeltes til værdifuld rådgivning for vores kunder.

Hverdagen på en byggeplads er væsentligt anderledes end på kontorgangen. Derfor har vi som rådgivere et konstant fokus på at søge løsninger frem for at dyrke en eventuelt hårdknude. Tvister kan være svære at undgå i større projekter, men det er vores udgangspunkt, at mange kan forhindres ved solidt rådgivningsarbejde og dialog parterne imellem.

Vi mener faktisk også, at det er den måde, advokater tjener deres penge bedst. Som aktive rådgivere med projektets gennemførsel for øje frem for næste faktura. Det bliver for firkantet og er oftest den dyreste løsning.

Rådgivning

 • Bygherrerådgivning
 • Planlægning og tilrettelæggelse af byggesager
 • Identificering og afdækning af risici
 • Håndtering af byggeforsikringer
 • Aktiv deltagelse i den løbende udvikling af byggesagen
 • Medvirken til håndtering af udbud
 • Udvikling af vores kunders medarbejdere inden for entrepriseret
 • Kravshåndtering (claim management)

Kontrakter

 • Entreprisekontrakter
  (fag-, stor- og hovedentreprise)
 • Totalentreprisekontrakter
 • Rådgiverkontrakter
 • Partneringkontrakter
 • Driftspartnerskaber
  (udbud af drift og vedligeholdelse af ejendomme)
 • OPP
 • OPS
 • Projektudvikling

International entrepriseret

 • Vi rådgiver om internationale rådgiver- og entreprisekontrakter (FIDIC)