Vi retter fokus mod muligheder og fælles succes frem for ansvar og risiko

Integreret Byggeri gør op med byggeriets traditionelle faseopdeling og aftalemæssige rammer. De traditionelle rammer kan ofte virke som en hæmsko for samarbejdets dynamik, da fokusset ligger på ansvar og risiko frem for muligheder og fælles succes.

Samarbejdsformen Integreret Byggeri lever i højere grad op til bygherrens krav – og gør byggeprocessen nemmere for entreprenøren.

Integreret Byggeri er en samarbejdsform, der baseres på velkendte aftaler. I samarbejdsfasen gælder ingen regler, men fælles mål. Det handler om at se fordelene ved, at flere kompetencer kommer i spil tidligt i processen. Det dynamiske samarbejde ved projekteringen skal understøtte ambitionen om at inddrage centrale kompetencer så tidligt som muligt.