Koblingen af kompetencer er afgørende for at skabe de bedste løsninger, og fordi Sabina både har viden om byggeteknik, arkitektur og jura, evner hun at binde det arkitektoniske og juridiske sammen. Resultatet er, at vores kunder får rådgivning, der ikke slipper projektets vision af syne.

Sikrer samspil mellem det arkitektoniske og juridiske

Hos Molt Wengel ved vi, at de bedste resultater kommer gennem en kobling af kompetencer, og Sabina er en af dem, der bidrager med nye vinkler og praktisk erfaring fra byggeriet. Hun er uddannet arkitekt, har mere end ti års erfaring fra private tegnestuer og har taget de tre første år af jurastudiet, før Arkitektskolen trak så meget i hende, at Karnov blev sat på hylden.

Hos Molt Wengel er Sabina den, der holder i den røde tråd, så vores juridiske arbejde altid er i sync med byggeprojektets vision, hovedidé og brugerønsker. Det sikrer, at det arkitektoniske og det juridiske spiller sammen. Det gør hun blandt andet ved at:
– Skabe ejerskab gennem brugerinddragelse, så behov og ønsker hos byggeriets parter forenes
– Sikre den rigtige udbudsstrategi og -proces
– Etablere gunstige samarbejdsrelationer i processen

Godt samarbejde skaber de bedste resultater
Det gode samarbejde er en af Sabinas centrale motivationsfaktorer. Når alle bidrager med det, de er bedst til, bliver byggeprojektet ikke kun bedre, men selve processen bliver også sjovere. Det handler i høj grad om at sætte en ramme for samarbejdet, så alle parter ved, hvilke opgaver og roller de har. Det vil sige, at respekt for hinandens faglighed er en grundlæggende forudsætning.

For et menneske som Sabina, der sætter relationerne højt, kommer det måske ikke bag på dig, at hun også er nysgerrig af natur. Nysgerrig på mennesker, på arkitektur, på byggeri og på vores omgivelser. Det er også nysgerrigheden, der gør, at du kan finde hende i skoven med sine hunde mindst en gang om dagen – og det er uanset, om solen skinner fra en skyfri himmel, eller om det står ned i stænger.

”Et projekt med en stærk vision eller hovedidé gør det lettere for alle involverede at træffe de rigtige valg i projektet. Hver gang der opstår valg, handler det om at vælge den løsning, der bedst muligt sikrer visionen eller hovedidéen. På den måde sikrer det også, at vi alle sammen trækker projektet i samme retning.”