Heidi er leder af vores team for entreprenører og private bygherrer og er specialist i entrepriseret.

Heidi har indgående viden om AB 18, ABT 18 og ABR 18, herunder udarbejdelse og forhandling af såvel konsortieaftaler og entrepriseaftaler som rådgiveraftaler og løsning af tvister.

Herudover er Heidi en erfaren underviser i entrepriseret. Foruden de mere generelle dele af AB regelsættene, har hun bl.a. undervist i mediation, de juridiske aspekter af projekteringsledelse, forældelse og entreprenørens udarbejdelse og håndtering af underentreprenørkontrakter.

Endvidere har Heidi deltaget i arbejdet af revisionen af AB 92.