Jens er specialiseret i, og har bred erfaring inden for, entreprise-, proces- og konkursret. For Jens er det vigtigt, at alle parter oplever at blive behandlet med respekt og ordentlighed.

Fokus på proces og deeskalering af konflikter

Styrken hos Jens er især inden for proces – det vil sige både forberedelse og førelse af rets- og voldgiftssager. Men for Jens er det alligevel vigtigt også at fokusere på at deeskalere konflikter og finde en forhandlingsmæssig løsning på konflikterne. Al Jens’ rådgivning tager nemlig udgangspunkt i kundens aktuelle situation.

 

Undervisning i entreprenørkonkurser og rådgiveransvar

Jens har tidligere holdt frokostbriefinger om entreprenørkonkurser og oplæg om rådgiveransvar. Undervisningen giver Jens indsigt, som spiller godt med Jens’ undervisningserfaring fra sine fire år i hæren. Dén kombination gør, at Jens har ledelseserfaring, forståelse for gruppedynamikker, kommunikation, formidling og motivation.

 

Fagfokus

  • Proces
  • Forhandling
  • Forståelse for kundernes forretning

”Det vigtigste for mig er, at mine kunder får den bedst mulige rådgivning – usnobbet og på helt almindeligt dansk – i rette tid, i rette form og på rette sted”