Peter arbejder primært med udarbejdelse og indgåelse af aftaler samt håndtering af tvister.

Peter har altid haft en interesse for byggeri. Valget stod mellem jura og bygningsingeniør, og da det faldt ud til juraens fordel, var entrepriseretten en selvfølge.

En af Peters forcer ligger i hans tekniske forståelse af byggeri, når knuder skal løses. Han er drevet af at forstå de bagvedliggende årsager til konflikterne: Hvilken hændelse gjorde, at en kritisk vej blev påvirket gennem byggeriet? Eller hvorfor opstod manglen i bygningen?

Jura og byggeri i skøn forening
Peters tekniske forståelse, interesse for byggeri og fundamentet i entrepriseretten gør, at han effektivt og proaktivt kan koble jura og byggeri. Når du arbejder sammen med Peter, vil du derfor opleve en rådgiver, der:

– forstår og forklarer komplekse problemstillinger
– navigerer med fokus og retning
– ser veje væk fra spændinger og konflikter.

Fokus på fremdrift
En stor del af Peters dagligdag foregår i sprint. I stedet for at sidde og fifle med en kontrakt eller et skønstema i flere uger, så prioriterer Peter at afsætte sine ressourcer i et kort sprint, så han kan levere et fokuseret og effektivt produkt. Han får nemlig energi af fremdrift – og det gør hans kunder som oftest også.

”Jeg sætter en ære i at forstå kundens komplekse udfordring, og jeg får energi af at være en aktiv medspiller i processen. Det er nemlig dér, jeg kan bidrage med mest værdi."