Som jurist i Molt Wengel varetager Kia mange forskellige typer opgaver inden for udbudsret og entrepriseret.

Udbudsret og entrepriseret i fokus

Kia arbejder som jurist i Molt Wengel. Her arbejder hun med forskellige facetter af udbudsret og entrepriseret. Det er altid det juridiske og kommercielle korrekte resultat, Kia søger.

Kontrakter og tvister

Det er især kontrakthåndtering, tvistløsning/-forhandling og andre relaterede fagområder, der får Kias mundviger til at gå opad.

 

Fagfokus