Jeanette besluttede sig allerede i folkeskolen for at læse jura. Det var interessen for at argumentere og diskutere, som jurainteressen udsprang af. Hun forfulgte sin drøm, og fandt hurtigt ud af, at hun elskede at nørde og fordybe sig i juraen.

Ad omveje fandt hun vejen
Selvom vejen mod juraen stod ganske klart, har der været små krumspring og omveje undervejs, før Jeanette landede på sin rette hylde i det private som Cand. jur. Disse krumspring bragte hende blandt andet forbi Justitsministeriet, og Politiet som anklagerfuldmægtig.

Det er vigtigt for Jeanette, at arbejdet giver mening. Ulogiske processer og arbejdsgange dræner motivationen, hvorimod muligheden for at hjælpe mennesker giver Jeanette energi. Og netop lysten og evnen til at argumentere for sine synspunkter, går godt i spænd med at hjælpe kunderne med deres udfordringer. Jeanette er motiveret af fremdrift, og særligt de dage, hvor hun sammen med sine kunder når til en fælles forståelse mellem parter, giver hende god energi.

Er drevet af at ville være dygtig
En af Jeanettes forcer er en stræben efter hele tiden at blive bedre til det, hun laver: ”Min personlige drivkraft kommer sig af, at jeg gerne vil være dygtig.”, siger Jeanette med et smil på læben. “Ikke for at bevise noget over for andre. Kun for mig selv.”

I arbejdet som entreprisejurist har Jeanette fokus på detaljer. Hendes erfaring er, at netop detaljerne kan være der, hvor løsningen eller fremdriften i sagerne ligger gemt. En vigtig del af at være dygtig, hænger ifølge Jeanette også sammen med at have en oprigtig interesse for sine kunder. “Det er først, når man forstår sine kunder og deres forretning helt ind til benet, at man virkelige kan føle den værdi, man leverer som jurist.”, siger Jeanette.

"Den lige vej er ikke nødvendigvis den rigtige vej, og nogle gange kan en omvej føre til den bedste løsning"