Jeanette besluttede sig allerede tidligt for at læse jura. Det var interessen for at argumentere og diskutere, som jurainteressen udsprang af. Hun forfulgte drømmen og fandt hurtigt ud af, at hun elskede at nørde juraen.

Ad omveje fandt hun vejen til Molt Wengel

Selv om vejen mod juraen var ganske klar, har der været små krumspring og omveje undervejs, før Jeanette landede på sin rette hylde i det private. Disse krumspring bragte hende bl.a. forbi Justitsministeriet og politiet som anklagerfuldmægtig.

Det er vigtigt for Jeanette, at arbejdet giver mening. Ulogiske processer og arbejdsgange dræner motivationen, hvorimod muligheden for at hjælpe mennesker giver Jeanette energi. Og netop lysten og evnen til at argumentere for sine synspunkter går i spænd med at hjælpe kunder med deres udfordringer. Jeanette er motiveret af fremdrift, og særligt de dage, hvor hun sammen med sine kunder når til en fælles forståelse, giver hende god energi.

 

Drevet af at ville være dygtigere

En af Jeanettes forcer er stræben efter hele tiden at blive bedre til det, hun laver: ”Min personlige drivkraft kommer af, at jeg gerne vil være dygtig (…) Ikke for at bevise noget over for andre. Kun for mig selv”.

I arbejdet som entreprisejurist har Jeanette fokus på detaljer. Hendes erfaring er, at netop detaljerne kan være der, hvor løsningen eller fremdriften i sagerne ligger gemt. En vigtig del af at være dygtig, hænger ifølge Jeanette også sammen med at have en oprigtig interesse for sine kunder. “Det er først, når man forstår sine kunder og deres forretning helt ind til benet, at man virkelige kan føle den værdi, man leverer som jurist”.

 

Fagfokus

"Den lige vej er ikke nødvendigvis den rigtige vej, og nogle gange kan en omvej føre til den bedste løsning"