Heidis styrke er at sikre høj kvalitet – både juridisk og sprogligt. Hun finder ofte det, som andre overser, og så er hun nysgerrig på at optimere processer. Det er især udbudsret og konkurrenceret, der driver hende.

Detaljeorienteret udbudsjurist

For Heidi ligger fokus altid på at være den bedste juridiske rådgiver og strategiske sparringspartner, og derfor er hun ekstremt detaljeorienteret. Hver en sten bliver vendt for at bygge juridisk argumentation op. Heidi finder ofte det, andre overser, og det giver hende overblik over løsninger i detaljerne. Heidi lader sig ikke spise af med semi-gode juridiske eller praktiske forklaringer.

 

Altid på udkig efter optimeringsmuligheder

Heidi fokuserer altid på at finde de meste hensigtsmæssige  løsninger, og for hende er det ikke nok blot at arbejde ud fra ”sådan plejer vi at gøre” – der skal altid være et argument bag en beslutning – det kan fx være i forbindelse med udformning af en bestemmelse.

 

Fokusområder

  • Konkurrenceret og udbudsret
  • Anvendelse af økonomisk teori i juridiske sammenhænge
  • Heidi underviser i rets- og kontraktøkonomi, kokurrenceret og regulation competition in the EU (et engelsksproget konkurrenceretsfag)
  • Heidi har udgivet sin ph.d. via Djøf Forlag: ”Tilbudskonsortier”, og så har hun skrevet artiklen ”Når konkurrencen om offentlige kontrakter tager en forkert drejning” i UfR

” Vil vi være de bedste juridiske rådgivere og sparringspartnere, skal vi ikke blot have praktisk flair, men også konstant være opdaterede på juridisk praksis og forskning”