Solveig er kandidatstuderende på Aarhus Universitet og færdiggør sin kandidat i sommeren 2019.