Der er god inspiration at hente i Integrated Project Delivery (IPD), hvis du gerne vil opnå en smidig og effektiv byggeproces

Arkitekten tegner, ingeniøren regner og til sidst får entreprenøren de færdige tegninger og udregninger i hånden. Byggeriet bliver sat i gang. En sekventiel proces som kendetegner rammen om langt de fleste byggeprojekter på dansk jord. Men der er brug for at bryde ud af rammerne, der har en indbygget ufleksibel samarbejdsform, som giver risiko for fordyrelser, fejl og ansvarsfraskrivelse.

Bliver entreprenøren inddraget allerede, når arkitektens visioner for byggeriet stadig er på tegnebrættet, kan de endelige tegninger og udregninger tage højde for entreprenørens praktiske spørgsmål, behov og krav. Et tættere og tidligere samarbejde kan være med til at fjerne entreprenørens fokus fra det faste dækningsbidrag og gavner projektets fremdrift.

Vi kan starte med at inddrage entreprenøren tidligere, så byggeprocessen bliver mere agil. Når det lykkes at gøre leverandører til samarbejdspartnere, får man et fælles mål og kan langt hurtigere tilpasse byggeprojektet til ændrede forhold undervejs.

Der er god inspiration at hente i IPD og Integreret Byggeri, hvis du gerne vil opnå en mere smidig og effektiv byggeproces. Her handler det ikke alene om at inddrage entreprenøren tidligere, men om at se byggeprocessen som en cyklus af faser.

Fokus flyttes

  • Fra risikofordeling til fælles risikohåndtering
  • Fra fast dækningsbidrag til fælles succeskriterier
  • Fra siloopdeling til videndeling
  • Fra leverandør til samarbejdspartner
  • Fra hårdknude til fremdrift

Få aftalerne på plads

Når de rette kompetencer kommer tidligt i spil, kan du skabe et fundament for et tillidsfuldt samarbejde med en fælles målsætning. Det kræver en ny type aftaler, som bør indeholde følgende:

  • Fokus på mål fremfor regler
  • Entydige skæringspunkter for ansvarsfordelingen i forhold til økonomi og tid mv.
  • Du skal som bygherre kunne træde ud af samarbejdet på aftalte tidspunkter uden økonomiske konsekvenser, der ikke er aftalt på forhånd
  • En rimelig fordeling af gevinsten, hvis teamet når de fastlagte målsætninger, og klare konsekvenser, hvis rammerne ikke holder