Vi gør venligst opmærksom på vores almindelige forretningsbetingelser, der gælder, når vi ikke har aftalt andet:

Vores normale timetakster ligger på kr. 975 til kr. 3.950 ekskl. moms, afhængig af specialistens kompetencer og erfaring. Vi afregner månedsvis efter anvendt tid og fremsender altid tidsregistrering som dokumentation. Betalingsbetingelserne er netto kontant.

Senest ved første møde med vores kunde undersøger vi, om sagen er dækket af en retshjælpsforsikring. Desværre er det langt fra alle retshjælpsforsikringer, der tilbyder vilkår, som vi ønsker at arbejde under. Det kan betyde, at vi ikke kan hjælpe kunden med sagen, hvis kunden ønsker, at vores rådgivning skal ske under retshjælpsforsikringen.

Vi er underlagt lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering. Loven forpligter os til at indhente og opbevare legitimation fra vores kunder i fem år. Ved selskaber indhenter vi en kopi af selskabets seneste regnskab. Du kan derfor blive bedt om at sende legitimation i form af kopi af pas/kørekort og sygesikringskort.

Vores advokatgarantiforsikring er tegnet hos Tryg Forsikring A/S. Tryg hæfter i henhold til Advokatrådets gældende vedtægter. Tryg hæfter dermed som selvskyldner direkte overfor dig for tab som måtte opstå følge af, at Molt Wengel uretmæssigt har forbrugt midler, der har været betroet Molt Wengel. Dækningssummen kan oplyses på forespørgsel.

Ansvaret for vores rådgivning er begrænset til forsikringsdækningen.

For oplysninger om navn, beskikkelse, forsikring mv. kan du læse mere her. 

Du kan læse mere om Molt Wengel og vores specialister på www.mowe.dk.