Andre
kurser

HVORDAN BYGGER VI BÆREDYGTIGT OG MINIMERER SPILD?

16/09/2020 - kl. 14:30-16:00

For at vi i byggeriet skal lykkes med at bygge bæredygtigt, kræver det at vi tænker nyt og kreativt, men stadig realistisk. Vi har brug for at gøre noget i alle dele af byggeriets faser, og alle dele af værdikæden. Vi ønsker at bidrage til udviklingen og inviterer dig derfor til et gratis oplæg, hvor vi kommer med forslag til hvordan integreret samarbejde og teknologi kan bidrage til en mere bæredygtig byggebranche. Formålet er at fremlægge konkrete bud på løsninger, og diskutere dem i fællesskab, så vi efterfølgende kan sætte handling bag vores ord.

Læs mere og tilmeld dig

INTEGRERET BYGGERI

23/09/2020 - kl. 14:30-16:00

Vi skal arbejde bedre sammen i byggebranchen. Vi bruger for mange ressourcer på konflikter, som vi kan undgå ved at komme bedre fra start.

Integreret Byggeri gør op med byggeriets traditionelle faseopdeling og aftalemæssige rammer. Ved Integreret Byggeri får du et byggeri, der i højere grad lever op til bygherrens krav, og gør byggeprocessen nemmere for entreprenøren.

Læs mere og tilmeld dig

MANGLER I BYGGERIET

08/10/2020 - kl. 09:00 - 12:30

Er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, når du konstaterer en mangel? Deltag på kurset, hvor vi deler vores viden om, hvilke problemer en bygherre kommer i, når der ikke reklameres rettidigt, eller forældelsen ikke afbrydes. De nye AB 18-vilkår byder på nyt både i forhold til processen for mangelhåndtering og for afleveringsforretningen.

På kurset introducerer vi dig blandt andet til de komplekse og skærpede regler om frister og reklamation. På den måde undgår du at miste et krav på grund af manglende reklamation eller indtrådt forældelse.

Læs mere og tilmeld dig

ENTREPRENØRENS KONKURS (Online briefing)

27/10/2020 - kl. 10:00-11:15

Der er gang i byggerierne rundt om i landet, men i kølvandet på den igangværende covid-19 krise forventes konkurstallene af stige. Ifølge Dansk Byggeri regnes der med, at cirka 900 byggefirmaer vil gå konkurs bare i år. En konkurs kan få store økonomiske og tidsmæssige konsekvenser for et byggeri. For offentlige og almene bygherrer kan en konkurs blandt andet resultere i, at byggeriet skal genudbydes.

Deltag på vores online briefing, og hør hvad du særligt bør være opmærksom på, i tilfælde af din entreprenør (eller underentreprenør) går konkurs. Du får her et indblik i de juridiske forhold samt, hvordan reglerne virker i praksis, når din entreprenør går konkurs.

Læse mere og tilmeld dig

AB 18 – GRUNDLÆGGENDE ENTREPRISERET

29/10/2020 - kl. 09.00-16.00

Har du behov for viden om de nye regler og brugen af AB 18 i praksis?

Deltag på dette lærerige kursus, som giver dig en god grundlæggende forståelse af de nye regler i AB 18. Du bliver undervist med udgangspunkt i praktiske cases og krydret med gode råd.

Molt Wengels erfarne specialist, advokat Theis Tanggaard Jacobsen, deler viden om den nødvendige indsigt i grundlæggende entrepriseret.

Læs mere og tilmeld dig

Dit næste kursus

Er du interesseret i et af vores arrangementer? Tilmeld dig allerede i dag og få mere information.

  • Integreret Byggeri
  • AB 18 - grundlæggende entrepriseret
  • Entreprenørens ekstraarbejder
  • Forsinkelse & dagbodskrav
  • ABT 18 - grundlæggende totalentreprise
  • ABR 18 - rådgiveraftalen
  • Aflevering og eftersyn
Klik her og skriv til os