Molt Wengels behandling af dine personoplysninger og kontaktinformationer

De personoplysninger, du afgiver i forbindelse med din jobansøgning og generelt i rekrutteringsforløbet, bliver alene anvendt og opbevaret til brug for gennemførelse rekrutteringsprocessen, samt i forbindelse med en eventuel ansættelse.

 

Personoplysningerne indsamles og opbevares af:

Molt Wengel Advokatpartnerselskab

Dampfærgevej 27-29, 4. sal

2100 København Ø

CVR-nr. 29629927

 

Vores kontaktperson for spørgsmål om behandling af persondata i forbindelse med HR-aktiviteter er Anja Schønning Voss, der kan træffes på +45 42429644 eller pr. mail på ASV@mowe.dk.

 

Molt Wengel behandler dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med den gældende persondatalovgivning.

 

Videregivelse af personoplysninger til tredjepart

I tilfælde af, at vi benytter eksterne virksomheder i forbindelse med rekrutteringsprocessen – herunder rekrutteringsfirmaer, udbydere af personlighedstests etc. – vil dette fremgå af jobopslaget.

 

Videregivelse af dine personoplysninger til eventuelle tredjeparter sker i henhold til skriftlige aftaler med de pågældende parter, som overholder de gældende regler, herunder krav til fortrolighed samt sletning af oplysninger efter rekrutteringsprocessens afslutning.

 

Indhentning af referencer og baggrundstjek

Da Molt Wengel har en interesse i at finde de bedst egnede kandidater til et job hos os, kan vi indhente referencer fra tidligere arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner eller andre relevante parter. Du kan derfor under eller efter første samtale blive bedt om at give samtykke til indhentelse af referencer, som vi kan kontakte, hvis vi vurderer, at du skal videre i processen.

 

Vi vil i visse situationer – afhængig af stillingens karakter – foretage et baggrundstjek ved at søge oplysninger om dig via offentligt tilgængelige kilder som LinkedIn, Facebook, Google, CVR-registret mv., i det omfang vi vurderer, at oplysningerne har relevans for varetagelsen af dit job. Dette gør vi ud fra en berettiget interesse i at sikre, at vi ansætter den bedste kandidat – både fagligt og personlighedsmæssigt.

 

Du har ret til ved jobsamtalen at få oplyst, hvilke konkrete oplysninger vi har indsamlet om dig.

 

Følsomme oplysninger

Molt Wengel indhenter ikke følsomme personoplysninger (herunder helbredsoplysninger) uden dit udtrykkelige samtykke. I forbindelse med din ansøgning eller senest ved første samtale opfordres du til at oplyse om eventuelle helbredsmæssige forhold, som har væsentlig betydning for dine muligheder for at udføre det job, du søger, som du skal i henhold til helbredsoplysningsloven.

 

På grund af reglerne om forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme, som vi er underlagt, er vi forpligtet til at indhente straffeattester på alle medarbejdere, der får adgang til klient- og sagsoplysninger – dvs. både jurister, sekretærer og visse administrative medarbejdere. Bliver du indkaldt til en samtale, kan du blive bedt om at medbringe en straffeattest til samtalen. Straffeattesten kan du selv bestille med dit Nem-ID på følgende adresse:

 

https://www.politi.dk/da/borgerservice/straffeattest/privat_straffeattest/

 

I forbindelse med ansættelse til visse særligt betroede stillinger, kan det være aktuelt at indhente oplysninger fra tredjepart om dine økonomiske forhold (f.eks. fra et kreditoplysningsbureau). Såfremt dette er relevant for den stilling, du søger, indhenter vi forinden dit samtykke hertil.

 

Skal du autoriseres som advokatfuldmægtig eller beskikkes som advokat, indhentes der oplysninger om, hvorvidt du har væsentlig, forfalden gæld til det offentlige, jf. retsplejelovens regler.

 

Opbevaring af personoplysninger

Molt Wengel opbevarer selv oplysninger om jobansøgere. Vi overholder gældende krav til it-sikkerhed.

 

Oplysningerne opbevares og behandles på en måde der sikrer, at kun HR-ansvarlige samt de personer, der direkte er involveret i rekrutteringsprocessen, får adgang til dine oplysninger.

 

Vi benytter os også af eksterne leverandører indenfor EU/EØS hvor oplysninger opbevares. Samarbejdet med leverandørerne er omfattet af skriftlige databehandleraftaler, som overholder de gældende persondataregler. Vi kontrollere, at de anvendte databehandlere har tilstrækkelig it-sikkerhed.

 

Periode for opbevaring af personoplysninger

Molt Wengel opbevarer din ansøgning og andre oplysninger indtil vi har vurderet ansøgningen, og såfremt der er tale om et konkret stillingsopslag, indtil vi har gennemført og afsluttet rekrutteringsprocessen, maksimalt en periode på 6 måneder. Hvis du ansættes, vil din ansøgning blive opbevaret i dit ansættelsesforhold.

 

Har du fået foretaget en personlighedstest i forbindelse med rekrutteringen, vil resultatet af denne blive gemt under hele din ansættelsestid. Du vil ved ansættelsen blive bedt om samtykke hertil.

 

Får du ikke stillingen, men vi vurderer, at der kan blive behov for en person med dine kvalifikationer inden for en overskuelig fremtid, kan vi bede dig om samtykke til at opbevare ansøgningen længere end 6 måneder.

 

Rettigheder

I forbindelse med Molt Wengels behandling af dine personoplysninger, har du følgende rettigheder: