Anders Nørgaard Sørensen er specialist i entrepriseret og fast ejendom.

Anders har  omfattende erfaring med mangelhåndtering samt  håndtering af kontraktforhold, der involverer konkursramte parter, herunder håndtering af garantistillelse, stadeopgørelse, færdiggørelse af entreprisen m.v.

Anders har opnået bred erfaring i at rådgive om komplicerede entreprise- og kontraktretlige forhold.

Endvidere er Anders en erfaren underviser inden for AB92 og mangelhåndtering.