Vær opmærksom på nationale regler, når du bygger i udlandet.

Internationale byggeprojekter involverer typisk flere parter. Herunder hoved- og totalentreprenører, der indgår aftaler med underentreprenører.

Det er ikke unormalt – og må antages at blive mere normalt i den nuværende markedssituation – at entreprenøren af den ene eller anden grund ikke betaler sine underentreprenører. Worst case går entreprenøren konkurs uden at betale sine underentreprenører.

Dette er skadeligt for ethvert byggeprojekt, men i en international sammen kan der være en øget risiko. I en lang række lande vil bygherren være forpligtet til at betale underentreprenører direkte, hvis underentreprenøren har leveret, men ikke er blevet betalt.

Adgangen til at rette et sådan direkte krav mod bygherren varierer fra jurisdiktion til jurisdiktion.

Er bygherren vant til at operere under love og regler, hvor direkte krav mod bygherren ikke er en mulighed, er det ikke sikkert, at der tages højde for denne risiko i de indledende kontraktforhandlingerne.

De lokale juridiske rådgivere, der er vant til at rådgive under jurisdiktioner, der tillader direkte krav, vil ikke nødvendigvis være opmærksom på, at bygherren betragter dette som usædvanligt. Derfor er det særligt vigtigt for general counsels i virksomheder, der bygger i udlandet, at være opmærksom på denne problemstilling og aktivt søge rådgivning om muligheden for direkte krav fra underentreprenører.

En undersøgelse viser, at omkring 50 % af civil law lande og omkring 50 % af common law lande tillader direkte krav fra underentreprenører/-rådgivere mod bygherren. Undersøgelsen kan tilgås her.