Indtil nu har Europa-Kommissionen stillet en ESPD-service til rådighed, som bygherrer og tilbudsgivere har kunnet bruge i offentlige udbud. Den bliver nu udfaset. I denne artikel kan du læse om, hvordan du skal forholde dig fremover.

Kort om ESPD

Vi blev i januar 2016 en udbudslov rigere. Med den nye udbudslov fulgte en række tiltag, som skulle gøre offentlige indkøb mere tidssvarende – og ikke mindst lettere at gennemskue.

For at gøre det lettere for virksomheder på tværs af den Europæiske Union at deltage i offentlige udbud indførte Europa-Kommissionen en standardskabelon, som skal bruges ved alle EU-udbud. Skabelonen har til formål at ensrette måden, hvorpå virksomheder deltager i udbudsprocesser. Skabelonen fik det mundrette navn ”European Single Procurement Document”, men forkortes i det daglige til ”ESPD”.

ESPD udgør midlertidig dokumentation for, at en deltager ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene for det pågældende udbud og for, at deltageren opfylder eventuelle mindstekrav til egnethed. På den måde reducerer ESPD-skabelonen derfor transaktionsomkostningerne forbundet med at deltage i et udbud.

Som en service, og for at lette og ensrette implementeringen, har Europa-Kommissionen indtil nu midlertidigt stillet en ESPD-service til rådighed. Europa-Kommissionens service er dog kun midlertidigt tilgængelig, for medlemsstaterne skal selv sikre, at ESPD-skabelonen anvendes i offentlige udbud. I Danmark vil det blive sikret i kraft af pligten til at gennemføre udbud elektronisk – det betyder i praksis, at udbud skal gennemføres via en elektronisk udbudsportal/projektweb.

Kommissionen udfaser sin ESPD-service

Europa-Kommissionens ESPD-service bliver udfaset i april 2019.

Vi har været i dialog med udbyderne af Europa-Kommissionens service, som forventer, at den vil være tilgængelig indtil udgangen af april.

Det betyder, at ordregivere i den kommende tid skal være særligt opmærksomme på at bruge elektroniske udbudsportaler med integreret ESPD, når de gennemfører udbud. Som en hjælp har Europa-Kommissionen udarbejdet en liste over de udbudsportaler, som er integreret med ESPD.
Du kan se listen her

Listen opdateres løbende og omfatter dags dato følgende portaler:

Integrationen med ESPD betyder, at ordregiveren kan oprette ESPD-skabelonen direkte via den pågældende udbudsportal. Samtidig betyder det, at virksomheder vil kunne udfylde ESPD-skabelonen direkte via udbudsportalen og på den måde deltage i udbudsprocessen.

Hvorfor er det vigtigt at være opmærksom på, at ESPD-servicen udfases?

Vi bevæger os ind i en overgangsperiode, hvor du som ordregiver risikerer at tilrettelægge et udbud, uden at tage højde for udfasningen, og at du gør dig afhængig af et system, som ikke længere findes.

I værste fald betyder det, at visse virksomheder afskæres fra at deltage i dit udbud – og det er en meget uheldig situation, hvis man tager de udbudsretlige briller på og tænker ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincipper.

Hvis du er ordregiver, skal du derfor huske:

  • at planlægge kommende udbud, så de gennemføres på en udbudsportal, som har integreret ESPD-skabelonen
  • at kontrollere, om dine igangværende udbud gennemføres på en udbudsportal, som har integreret ESPD-skabelonen, eller om du risikerer at afskære visse virksomheder fra at deltage.

Hvis du er deltager (altså ansøger eller tilbudsgiver), skal du blot være opmærksom på, at ESPD-skabelonen fremover skal udfyldes direkte på den udbudsportal eller projektweb, som du afleverer ansøgningen/tilbuddet på.

Hvis du vil vide mere, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale. Ring på tlf.  70 22 49 99, eller send en mail til: info@mowe.dk.