Et ord gik igen, da vi holdt inspirationsdag om strategiske partnerskaber: Tillid.

”Man kan have nok så gode kontrakter, men hvis samarbejdet ikke er til stede, så går alt i stykker.”

Sådan lød det fra en af deltagerne, da vi for nylig holdt inspirationsdag om strategiske partnerskaber. Og efter fire timers oplæg, debat og networking opsummerer kommentaren ganske godt essensen af, hvad det kræver at få byggebranchen til at tage næste skridt, når det gælder partnerskaber: nemlig tillid. Tillid til at alle parter bidrager, og lydhørhed over for de forskellige interesser og synspunkter, der uden tvivl er i spil. Det er nemlig den eneste måde at få skabt et godt samarbejde på og indfri et eller flere fælles formål.

Erfaringer og evalueringer

Den store udfordring er, at de færreste kan definere, hvad der ligger i et strategisk partnerskab. Men vi har allerede gode erfaringer med samarbejde og partnerskaber, vi kan bygge videre på. De første skridt er taget, og indsigter, læringer og data kan bruges til at skabe endnu bedre partnerskaber, der sikrer fremdrift og resultater.

Hidtidige strategiske partnerskaber i byggebranchen har i bund og grund været rammeaftaler om totalentreprise. Og det har handlet mere om at beskytte sig selv end at gøre det fælles projekt til en succes. Det har Anders Jost Buch skrevet et kapitel om til en antologi, som du kan læse lige her.

Et strategisk partnerskab handler derimod om at udvikle noget nyt sammen. At få en plus en til at give mere end to og opnå en konkurrencefordel. Det kræver, at alle relevante parter sidder med fra start. Bliver nogen inddraget for sent, giver det bagslag hele vejen ned igennem værdikæden.

Vi skal også kunne tale højt om parternes KPI’er og incitamenter til at indgå aftalerne for at være sikker på, at alle får noget ud af at være med. Men også for at være klare om de formål, de fleste af os er drevne af. Skal en børnehave stå klar til 100 børn om et halvt år, så vægter det nok tungere at være færdig til tiden end at sætte nye standarder for bæredygtige byggematerialer. Mens andre projekter så er dem, der skal rykke branchen.

Den gode kontrakt balancerer mellem juridisk sikkerhed, funktionalitet og brugervenlighed. Især det sidste har byggeriets parter det med at nedprioritere. Det indebærer, at kontrakterne omkring de strategiske partnerskaber bliver tunge og svære at navigere i i praksis.

Skalering af partnerskabet

Et klart budskab i debatten på inspirationsdagen var, at branchen er godt i gang. Der er flere og flere, der har lyst til at lege med, så der er både erfaringer og legekammerater. Dermed er barrieren for at kaste sig ud i strategisk partnerskab forhåbentlig ikke så stor som den har været. Man godt kan tage elementer fra formatet uden at skulle købe ind på den fulde pakke.

Et godt råd

Ved at gøre det lidt mere enkelt, end det måske falder mange naturligt, vil sandsynligheden for succes øges i det strategiske partnerskab. Byggeri er så komplekst, at man skal bruge enormt lang tid på at kontrollere planlægning og styring, hvis man vil kontrollere det hele.

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte advokat Anja Ristorp Heidelberg på  tlf. 60 43 14 05 eller mail: arh@mowe.dk.