Mangler er et helt sædvanligt element i byggeriet, men ikke desto mindre en kilde til udfordringer for samarbejdet mellem byggeriets parter. Mangler kan overordnet ses som et samfundsspild, og mangler udgør en risikofaktor for samtlige af byggeriets parter.

Bygherren risikerer ekstraomkostninger, f.eks. hvis manglen ikke afhjælpes. Entreprenøren risikerer, at ansvaret placeres ved entreprenøren som en udførelsesfejl, og endelig risikerer rådgiveren, at projekteringsfejl er årsagen til manglen. Der er derfor mange gode grunde til, at fokusere på at forebygge mangler.

Værktøjskassen

Gennem årene har byggeriets parter, interesseorganisationer og udenforstående rådgivere forsøgt sig med indgribende tiltag og værtøjer alle med et mål om at reducere omfanget af mangler. Værktøjerne har fundet udbredelse i byggeriet i større eller mindre omfang og med varierende succes:

  • Lean Construction – et bredt koncept, der retter sig mod hele byggeprocessen. Lean Construction indeholder principper og værktøjer for alle faser i byggeriet: design- og projekteringsfaserne, udførelsen og ikke mindst byggeriets leverancekæder.
  • Før-aflevering – Optimering af den sidste del af byggefasen fremmod aflevering. Optimeringen sker på baggrund af en gennemgang og et stade på byggeriet – typisk én måned før aflevering.
  • Erklæring om risikobehæftede forhold – Rådgivere, leverandører og entreprenører, der udfører projektering af almene boligbyggerier, skal aflevere ”Erklæring om risikobehæftede forhold”. Formålet er at undgå, at projektet indeholder konstruktioner og detaljer, som byggeriets parter kunne forudse allerede i projekteringsfasen.
  • Commissioning ­– En detaljeret dialog- og kvalitsstyringsproces, der fokuserer på totaløkonomi og installationernes sammenspil.
  • Funktionsafprøvninger – Test af ydeevne ved ventilationsanlæg, varme og køleanlæg, belysningsanlæg og elevatorer. Kravene til funktionsafprøvning blev indarbejdet i bygningsreglementet den 1. juli 2017.
  • Performancetest – En systematisk metode for hvornår og hvordan kravene til tekniske anlæg verificeres, samt økonomiske incitamenter for at kravene til tekniske anlæg overholdes til den aftalte tid.

På trods af omfattende analyser af mangelårsagerne i den danske byggebranche, og omfattende initiativer til at forebygge mangler, må det konstateres, at branchen fortsat er udforet af omfattende mangler, der belaster bundlinjen hos samtlige af byggeriet parter. En af årsagerne kan være, at de gode intentioner glemmes i hverdagen på byggepladsen.

Mangler kan forebygges effektivt

Styringsværktøjerne i AB, Lean Construction, Før-aflevering, Erklæring om risikobehæftede forhold, Commissioning, Funktionsafprøvninger og/eller Performancetest er kun effektive, hvis de anvendes stringent og i øvrigt er tilpasset det enkelte byggeris størrelse og kompleksitet.

Hvis du vil vide mere om håndtering af mangler og effektiv forebyggelse, er du velkommen til at kontakte Advokat  Anders Nørgaard Sørensen.