AB-SYSTEMET OG DETS BETYDNING FOR FREMTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSKONTRAKTER

AB 92, ABR 89 OG ABT 93 ERSTATTES INDEN SOMMEREN 2018 MED AB 18, ABR 18 OG ABT 18. ER DU OPDATERET PÅ DE NYE RETNINGSLINJER I DE NYE AFTALEVILKÅR?

Høringen om de nye AB forventes afsluttet medio februar 2018.

De endelige AB’er forventes endeligt offentliggjort primo maj 2018.


Hold dig orienteret om AB'er her på siden og få et forspring i forhold til betydningen for din hverdag i bygge- og anlægsbranchen. På den måde kan du være forberedt, når reglerne træder endeligt i kraft. Siden her – samt vores kommende briefinger – giver dig viden om ændringerne herunder konsekvenserne for, hvordan byggeriets parter kommer til at arbejde fremadrettet.  


Værd at vide

- De almindelige betingelser for bygge- og anlægsarbejder har en lang historie med flere revisioner bag sig. Det nuværende aftaledokument, AB 92, blev vedtaget for mere end 20 år siden.

- Formålet med revisionen er at sikre et mere velfungerende, effektivt og gennemsigtigt aftalesystem, som bl.a. skal være internationalt genkendeligt og anvendeligt på alle entrepriseformer.

Gratis briefinger om AB

Deltag i vores arrangementer om emnet og bliv klædt på forud for offentliggørelsen