AB-SYSTEMET OG DETS BETYDNING FOR FREMTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSKONTRAKTER

AB 92, ABR 89 OG ABT 93 ERSTATTES INDEN SOMMEREN 2018 MED AB 18, ABR 18 OG ABT 18. ER DU OPDATERET PÅ DE NYE RETNINGSLINJER I DE NYE AFTALEVILKÅR?

AB-udvalget har sendt det reviderede AB-system i høring fredag den 2. februar 2018 .

De endelige AB’er forventes endeligt offentliggjort primo maj 2018.


Hold dig orienteret om AB'er her på siden og få et forspring i forhold til betydningen for din hverdag i bygge- og anlægsbranchen. På den måde kan du være forberedt, når reglerne træder endeligt i kraft. Siden her – samt vores kommende arrangementer – giver dig viden om ændringerne herunder konsekvenserne for, hvordan byggeriets parter kommer til at arbejde fremadrettet.  


Værd at vide

De almindelige betingelser for bygge- og anlægsarbejder har en lang historie med flere revisioner bag sig. Det nuværende aftaledokument, AB 92, blev vedtaget for mere end 20 år siden.

Formålet med revisionen er at sikre et mere velfungerende, effektivt og gennemsigtigt aftalesystem, som bl.a. skal være internationalt genkendeligt og anvendeligt på alle entrepriseformer.

AB 18 og ABR 18, som skal afløse AB 92 og ABR 89, blev fredag den 2. februar 2018 sendt i høring. Du kan finde høringsudkastene her på siden. De endelige versioner udkommer i maj 2018.

Vi lægger løbende opdateringer op på siden. Nedenfor kan du læse mere om de væsentlige ændringer i AB 18, ABR 18 og regulering af tvister.

Hent høringsudkast

LIGHT
FULD
YB 18

Deltag i en kort survey

Med dine svar vil vi skabe et overblik med udgangspunkt i din situation, og du får vores anbefalinger til, hvordan du skal agere fremadrettet.

ÆNDRINGERNE I AB 18 & ABR 18

Kommentarer til ændringerne i AB 18 her.

Kommentarer til ændringer ABR 18 her

 

 

TVISTER I AB 18 OG ABR 18

Læs om hvordan tvister håndteres i AB 18 og ABR 18 her.