AB-SYSTEMET OG DETS BETYDNING FOR FREMTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSKONTRAKTER

AB 92, ABR 89 OG ABT 93 ER ERSTATTET MED AB 18, ABR 18 OG ABT 18. ER DU OPDATERET PÅ DE NYE RETNINGSLINJER I DE NYE AFTALEVILKÅR?

AB-udvalget sendte det reviderede AB-system i høring fredag den 2. februar 2018 .

Det nye AB-system blev offentliggjort den 21. juni 2018.


Hold dig orienteret om AB'er her på siden, og få et forspring i forhold til betydningen for din hverdag i bygge- og anlægsbranchen. Siden her – samt vores kommende arrangementer – giver dig viden om ændringerne, herunder konsekvenserne for, hvordan byggeriets parter kommer til at arbejde fremadrettet.  


Værd at vide

De almindelige betingelser for bygge- og anlægsarbejder har en lang historie med flere revisioner bag sig. Det tidligere aftaledokument, AB 92, blev vedtaget for mere end 20 år siden.

Formålet med revisionen er at sikre et mere velfungerende, effektivt og gennemsigtigt aftalesystem, som bl.a. skal være internationalt genkendeligt og anvendeligt på alle entrepriseformer.

Hent AB-vilkårene

AB 18
ABR 18
ABT 18
YBL 18
YBB 19
YBA 19
APPENDIKS
FORENKLET
VILKÅRENE PÅ ENGELSK

AB-hotline

Få adgang til Molt Wengels AB-hotline, hvor dine medarbejdere via ét telefonnummer har direkte adgang til juristernes specialistviden

Høringsudkast AB 18 & ABR 18

Kommentarer til ændringerne i AB 18 her.

Kommentarer til ændringer ABR 18 her.

Læs, hvordan tvister håndteres i AB 18 og ABR 18 her.

 

HØRINGSSVAR – TVISTER

Advokat, Anders Vestergaard Buch har indsendt høringssvar til AB-udvalget om tvister i kapitel J.

Læs høringssvaret her.